St.meld. nr. 9 (1997-98)

Om verksemda til Statens Fiskarbank i rekneskapsåra 1995 og 1996

Om verksemda til Statens Fiskarbank i rekneskapsåra 1995 og 1996

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget