St.prp. nr. 01 (2001-2002)

Innledende del

FOR BUDSJETTERMINEN 2002
Utgiftskapitler: 600-797, 2480, 2481 Inntektskapitler: 3600-3751, 5527, 5577, 5578, 5631

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget