St.prp. nr. 1 (1997-98)

St prp nr 1

(1997-98)

FOR BUDSJETTERMINEN 1998

Fiskeridepartementet

Tilråding fra Fiskeridepartementetav 26. september 1997,
Godkjent i statsråd samme dag.

Dokumentet i PDF format (scannet 1,6Mb)

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget