St.prp. nr. 1 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Innledning og oversikt

FOR BUDSJETTERMINEN 2003
Utgiftskapitler: 1300-1380 Inntektskapitler: 4300-4380, 5618-5619 og 5671

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget