St.prp. nr. 1 (2002-2003)

Innledning og oversikt

For budsjetterminen 2003 under Samferdselsdepartementet Utgiftskapitler: 1300-1380 Inntektskapitler: 4300-4380, 5618-5619 og 5671

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget