St.prp. nr. 1 (2003-2004)

Innledende del

FOR BUDSJETTERMINEN 2004
Utgiftskapitler: 900-953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3961, 5320, 5325, 5343, 5460, 5609, 5625 og 5656

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget