St.prp. nr. 1 (2005-2006)

Innledende del

FOR BUDSJETTÅRET 2006
Utgiftskapitler: 700–761 og 2711–2790 Inntektskapitler: 3700–3751, 5577 og 5578

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget