St.prp. nr. 1 (2006-2007)

Innledende del

FOR BUDSJETTÅRET 2007
Utgiftskapitler: 800–868, 2530 Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: Q-1123 B Yrkesdeltakelse og arbeidstid blant mødre og fedre

Følg proposisjonen på Stortinget