St.prp. nr. 1 (2006-2007)

Innledende del

FOR BUDSJETTÅRET 2007
Utgiftskapitler: 900-953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3961, 5325, 5326, 5460, 5613, 5625 og 5656

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget