St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1 (1996-97)

Om endring av forslag til løyving under kap 2410 Statens lånekasse for utdanning

For budsjetterminen 1997 — Om endring av forslag til løyving under kap 2410 Statens lånekasse for utdanning

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget