St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1 (1996-97)

Om endring av forslag til løyving under kap 2410 Statens lånekasse for utdanning

FOR BUDSJETTERMINEN 1997 — Om endring av forslag til løyving under kap 2410 Statens lånekasse for utdanning

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget