St.prp nr. 1 Tillegg nr. 11 (2000-2001)

Om fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske statslån, og om saldering av statsbudsjettet 2001

For budsjetterminen 2001 — Om fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske statslån, og om saldering av statsbudsjettet 2001

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget