St.prp nr. 1 Tillegg nr. 12 (1998-99)

Om endringer av forslag til statsbudsjett for 1999 under Olje- og energidepartementet

FOR BUDSJETTERMINEN 1999 — Om endringer av forslag til statsbudsjett for 1999 under Olje- og energidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget