St.prp nr. 1 Tillegg nr. 15 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Økt tilførsel av egenkapital i Posten Norge AS og NSB AS i forbindelse med underdekning i selskapenes pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

FOR BUDSJETTERMINEN 2003 — Økt tilførsel av egenkapital i Posten Norge AS og NSB AS i forbindelse med underdekning i selskapenes pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget