St.prp nr. 1 Tillegg nr. 15 (2002-2003)

Økt tilførsel av egenkapital i Posten Norge AS og NSB AS i forbindelse med underdekning i selskapenes pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

For budsjetterminen 2003 — Økt tilførsel av egenkapital i Posten Norge AS og NSB AS i forbindelse med underdekning i selskapenes pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget