St.prp nr. 1 Tillegg nr. 4 (1996-97)

Om ei ordning med førtidspensjon i særlovselskapet Postverket m.m.

FOR BUDSJETTERMINEN 1997 — Om ei ordning med førtidspensjon i særlovselskapet Postverket m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget