St.prp nr. 1 Tillegg nr. 4 (1996-97)

Om ei ordning med førtidspensjon i særlovselskapet Postverket m.m.

For budsjetterminen 1997 — Om ei ordning med førtidspensjon i særlovselskapet Postverket m.m.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget