St.prp nr. 1 Tillegg nr. 5 (1996-97)

Løyvingar ved integrering av Statens Fiskarbank i Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, andre endringer under Fiskeridepartementet og ny rammeavtale med Redningsselskapet

For budsjetterminen 1997 — Løyvingar ved integrering av Statens Fiskarbank i Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, andre endringer under Fiskeridepartementet og ny rammeavtale med Redningsselskapet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget