St.prp nr. 1 Tillegg nr. 5 (2000-2001)

Om endringer i Samferdselsdepartementets budsjettforslag for 2001 vedrørende jernbaneformål, samferdselsberedskap og post og telekommunikasjoner mv.

For budsjetterminen 2001 — Om endringer i Samferdselsdepartementets budsjettforslag for 2001 vedrørende jernbaneformål, samferdselsberedskap og post og telekommunikasjoner mv.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget