St.prp nr. 1 Tillegg nr. 5 (2007-2008)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

FOR BUDSJETTÅRET 2008

FOR BUDSJETTÅRET 2008
Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2008

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget