St.prp nr. 1 Tillegg nr. 7 (2004-2005)

Om fullmakt til å ta opp statslån mv., og om saldering av statsbudsjettet for 2005

For budsjetterminen 2005 — Om fullmakt til å ta opp statslån mv., og om saldering av statsbudsjettet for 2005

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget