St.prp nr. 1 Tillegg nr. 8 (2002-2003)

Om ny organisering av matforvaltningen m.m.

FOR BUDSJETTERMINEN 2003 — Om ny organisering av matforvaltningen m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget