St.prp. nr. 12 (1996-97)

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Kommunal- og arbeidsdepartementet

Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet for 1996 under Kommunal- og arbeidsdepartementets ansvarsområde

Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet for 1996 under Kommunal- og arbeidsdepartementets ansvarsområde

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget