St.prp. nr. 12 (1996-97)

Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet for 1996 under Kommunal- og arbeidsdepartementets ansvarsområde

Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet for 1996 under Kommunal- og arbeidsdepartementets ansvarsområde

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget