St.prp. nr. 13 (1999-2000)

Om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 1999 m.v. under Sosial- og helsedepartementet

Om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 1999 m.v. under Sosial- og helsedepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget