St.prp. nr. 13 (2003-2004)

Om samtykke til å setje i kraft ein skatteavtale mellom Noreg og Thailand, underskriven i Bangkok den 30. juli 2003

Til innhaldsliste

Forslag til vedtak om samtykke til å setje i kraft ein skatteavtale mellom Noreg og Thailand, underskriven i Bangkok den 30. juli 2003

I

Stortinget samtykker til å setje i kraft ein avtale mellom Kongeriket Noreg og Kongeriket Thailand med formål å hindre dobbel skattlegging og å førebyggje unndraging med omsyn til skattar av inntekt, underskriven i Bangkok den 30. juli 2003.

Til forsida