St.prp. nr. 14 (2001-2002)

Endringar på statsbudsjettet for 2001 under Barne- og familiedepartementet

Endringar på statsbudsjettet for 2001 under Barne- og familiedepartementet

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget