St.prp. nr. 16 (1996-97)

Om endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapittel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet

Om endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapittel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget