St.prp. nr. 18 (2004-2005)

Om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

Om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget