St.prp. nr. 19 (1997-98)

Endringar på statsbudsjettet for 1997 under Barne- og familiedepartementet

Endringar på statsbudsjettet for 1997 under Barne- og familiedepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget