St.prp. nr. 2 (1999-2000)

Forhandlinger om etablering av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu

Forhandlinger om etablering av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget