St.prp. nr. 20 (2007-2008)

Om endringar i statsbudsjettet 2007 under Barne- og likestillingsdepartementet

Om endringar i statsbudsjettet 2007 under Barne- og likestillingsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget