St.prp. nr. 21 (2005-2006)

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2005 under Barne- og familiedepartementet

Til innhaldsliste

1 Innleiing

I denne proposisjonen legg Barne- og familie­departementet fram endringsforslag på statsbudsjettet for 2005 i samsvar med punkt 2 nedanfor.

Til forsida