St.prp. nr. 21 (2005-2006)

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2005 under Barne- og familiedepartementet

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2005 under Barne- og familiedepartementet

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget