St.prp. nr. 22 (1996-97)

Endringer på statsbudsjettet for 1996 under Barne- og familiedepartementet

Endringer på statsbudsjettet for 1996 under Barne- og familiedepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget