St.prp. nr. 23 (2003-2004)

Om endringar under enkelte kapittel på ­statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2003

Om endringar under enkelte kapittel på ­statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2003

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget