St.prp. nr. 23 (2003-2004)

Om endringar under enkelte kapittel på ­statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2003

Til innhaldsliste

Forslag

til vedtak om endringar under enkelte kapittel på ­statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2003

I

I statsbudsjettet for 2003 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap.PostFormålKroner
620Utgreiingsverksemd, forsking m.m.
21Spesielle driftsutgifter, blir redusert med frå kroner 66 118 000 til kroner 62 918 0003 200 000
664Pensjonstrygden for sjømenn
70Tilskott, blir auka med frå kroner 471 600 000 til kroner 503 000 00031 400 000
666Avtalefesta pensjon
70Tilskott, blir redusert med frå kroner 709 000 000 til kroner 680 000 00029 000 000
2600Trygdeetaten
01Driftsutgifter, blir redusert med frå kroner 4 750 400 000 til kroner 4 730 580 00019 820 000
2650Sjukepengar
70Sjukepengar for arbeidstakarar m.v, overslagsløyving , blir auka med frå kroner 24 740 000 000 til kroner 25 280 000 000540 000 000
72Omsorgs- og pleiepenger ved barns sjukdom, overslagsløyving , blir redusert med frå kroner 317 000 000 til kroner 287 000 00030 000 000
73Tilretteleggingstilskott, blir auka med frå kroner 104 000 000 til kroner 153 000 00049 000 000
75Feriepengar av sjukepengar, overslagsløyving , blir redusert med frå kroner 1 340 000 000 til kroner 1 270 000 00070 000 000
2652Medisinsk rehabilitering m.v
70Rehabiliteringspengar, overslagsløyving , blir auka med frå kroner 7 583 000 000 til kroner 8 031 000 000448 000 000
2655Uføre
70Grunnpensjon, overslagsløyving , blir auka med frå kroner 14 980 000 000 til kroner 15 215 000 000235 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsløyving , blir auka med frå kroner 21 799 000 000 til kroner 22 093 000 000294 000 000
72Særtillegg, overslagsløyving , blir auka med frå kroner 1 343 000 000 til kroner 1 377 000 00034 000 000
73Førebels uførestønad, overslagsløyving , blir redusert med frå kroner 362 000 000 til kroner 316 000 00046 000 000
74Tidsavgrensa uførestønad, overslagsløyving , blir redusert med frå kroner 176 000 000 til kroner 0176 000 000
2661Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidlar m.v.
70Grunnstønad, overslagsløyving , blir redusert med frå kroner 1 430 000 000 til kroner 1 420 000 00010 000 000
71Hjelpestønad, overslagsløyving , blir redusert med frå kroner 1 540 000 000 til kroner 1 510 000 00030 000 000
74Tilskott til bilar, blir auka med frå kroner 722 000 000 til kroner 838 000 000116 000 000
75Betring av funksjonsevna, hjelpemidlar, blir redusert med frå kroner 2 507 000 000 til kroner 2 380 000 000127 000 000
77Ortopediske hjelpemidlar, blir auka med frå kroner 551 000 000 til kroner 565 000 00014 000 000
2670Alderdom
70Grunnpensjon, overslagsløyving , blir redusert med frå kroner 30 699 000 000 til kroner 30 650 000 00049 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsløyving , blir auka med frå kroner 41 015 000 000 til kroner 41 190 000 000175 000 000
2680Etterlatne
70Grunnpensjon, overslagsløyving , blir redusert med frå kroner 1 229 000 000 til kroner 1 202 000 00027 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsløyving , blir redusert med frå kroner 1 049 000 til kroner 1 028 000 00021 000 000
2683Stønad til einsleg mor eller far
70Overgangsstønad, overslagsløyving , blir redusert med frå kroner 2 159 000 000 til kroner 2 125 000 00034 000 000
72Stønad til barnetilsyn, overslagsløyving , blir redusert med frå kroner 680 000 000 til kroner 670 000 00010 000 000
76Forskottering av underhaldsbidrag, blir redusert med frå kroner 1 645 000 000 til kroner 1 520 000 000125 000 000
2686Gravferdsstønad
70Gravferdsstønad, overslagsløyving , blir auka med frå kroner 93 000 000 til kroner 110 000 00017 000 000
2690Diverse utgifter
70Sjukestønadsutgifter i utlandet, blir auka med frå kroner 100 000 000 til kroner 120 000 00020 000 000
77Pasientar frå land med innbyrdes avtale m.v., blir auka med frå kroner 30 000 000 til kroner 50 000 00020 000 000

Inntekter:

Kap.PostFormålKroner
5701Diverse inntekter
02Diverse inntekter, blir auka med frå kroner 150 000 000 til kroner 175 000 00025 000 000
70Refusjon ved trafikkskade, blir redusert med frå kroner 839 000 000 til kroner 834 000 0005 000 000
71Refusjon ved yrkesskade, blir auka med frå kroner 762 000 000 til kroner 831 500 00069 500 000
73Refusjon frå bidragspliktige, blir redusert med frå kroner 1 090 000 000 til kroner 925 000 000165 000 000
75Refusjon overskytande bidrag, blir redusert med frå kroner 164 000 000 til kroner 157 000 0007 000 000
80Renter, blir auka med frå kroner 45 000 000 til kroner 60 000 00015 000 000

Til forsida