St.prp. nr. 23 (2006-2007)

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2006 under Nærings- og handelsdepartementet

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2006 under Nærings- og handelsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget