St.prp. nr. 24 (2002-2003)

Om endringer på statsbudsjettet for 2002 under kapitler administrert av Utdannings- og forskningsdepartementet

Om endringer på statsbudsjettet for 2002 under kapitler administrert av Utdannings- og forskningsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget