St.prp. nr. 24 (2003-2004)

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2003 m.m. under Olje- og energidepartementet og endringar under Gassled

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2003 m.m. under Olje- og energidepartementet og endringar under Gassled

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget