St.prp. nr. 24 (2008-2009)

Om endringar i statsbudsjettet for 2008 mv. under Samferdselsdepartementet

Om endringar i statsbudsjettet for 2008 mv. under Samferdselsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget