St.prp. nr. 26 (2004-2005)

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2004 under Barne- og familiedepartementet

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2004 under Barne- og familiedepartementet

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget