Proposisjoner til Stortinget

St.prp. nr. 27 (2003-2004)

Om endringer på statsbudsjettet for 2003 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet

Om endringer på statsbudsjettet for 2003 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget