St.prp. nr. 27 (2003-2004)

Om endringer på statsbudsjettet for 2003 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet

Om endringer på statsbudsjettet for 2003 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget