St.prp. nr. 28 (1998-99)

Om fullmakt til å stille statsgaranti for Norges Banks garanti overfor Den internasjonale oppgjørsbanken for lån til Brasil

Om fullmakt til å stille statsgaranti for Norges Banks garanti overfor Den internasjonale oppgjørsbanken for lån til Brasil

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget