St.prp. nr. 28 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Finansdepartementet

Om fullmakt til å stille statsgaranti for Norges Banks garanti overfor Den internasjonale oppgjørsbanken for lån til Brasil

Om fullmakt til å stille statsgaranti for Norges Banks garanti overfor Den internasjonale oppgjørsbanken for lån til Brasil

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget