St.prp. nr. 28 (2000-2001)

Om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2000 under Sosial- og helsedepartementet

Om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2000 under Sosial- og helsedepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget