St.prp. nr. 28 (2003-2004)

Om endringer av bevilgninger mv. for 2003 på Fiskeridepartementets område

Om endringer av bevilgninger mv. for 2003 på Fiskeridepartementets område

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget