St.prp. nr. 30 (1998-99)

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1998

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1998

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget