St.prp. nr. 31 (2004-2005)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget