St.prp. nr. 31 (2004-2005)

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget