St.prp. nr. 34 (1996-97)

Omprioriteringer og endringer på statsbudsjettet 1997

Omprioriteringer og endringer på statsbudsjettet 1997

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget