St.prp. nr. 34 (1996-97)

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Omprioriteringer og endringer på statsbudsjettet 1997

Omprioriteringer og endringer på statsbudsjettet 1997

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget