St.prp. nr. 35 (2001-2002)

Utbygging, anlegg og drift av Snøhvit LNG

Utbygging, anlegg og drift av Snøhvit LNG

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget