St.prp. nr. 36 (2000-2001)

Eierskap i Statoil og fremtidig forvaltning av SDØE

Eierskap i Statoil og fremtidig forvaltning av SDØE

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget