St.prp. nr. 38 (1996-97)

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Godkjennelse av ny plan for utbygging og drift av oljen i Troll vest gassprovins

Godkjennelse av ny plan for utbygging og drift av oljen i Troll vest gassprovins

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget