St.prp. nr. 38 (1996-97)

Godkjennelse av ny plan for utbygging og drift av oljen i Troll vest gassprovins

Godkjennelse av ny plan for utbygging og drift av oljen i Troll vest gassprovins

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget