St.prp. nr. 4 (1999-2000)

Finansiering av publikumsrettete informasjonstiltak i forbindelse med år 2000-problemet

Finansiering av publikumsrettete informasjonstiltak i forbindelse med år 2000-problemet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget