St.prp. nr. 40 (1999-2000)

Om samtykke til inngåelse av en avtale om norsk deltakelse i Verdensbankens Karbonfond

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget