St.prp. nr. 43 (1997-98)

Pensjonar frå statskassa

Pensjonar frå statskassa

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget